AUREL  MARIA  BAROS
B  I  B  L  I  O  T  E  C  A     D  E    P  R O  Z  A   
                       A     O  R  A S  U  L  U  I      B  U  C  U  R  E  S  T  I
Alc¤tuirea unei biblioteci virtuale
a prozatorilor care locuiesc în Bucure]ti era, cred, fireasc¤ de
mult¤ vreme. Desigur, exist¤
pe net, în stânga ]i în dreapta,
diferite site-uri care prezint¤
proza scris¤ la noi.

Biblioteca de proz¤  a ora]ului Bucure]ti pe care o alcatuiesc
treptat, pagina cu pagina,
beneficiaz¤ de informa
]ii biografice,
fotografii ]i texte oferite chiar
de autori - to
]i membri ai
Uniunii Scriitorilor din România.

Po
]i accesa biblioteca pe site-ul
Filialei Bucuresti - Proza

Te invit, a]adar, s¤ vizitezi
biblioteca prozatorilor de ast¤zi
din Bucure]ti.


Te invit s¤ te bucuri !
ROMAN
TRADUCERI - PANORAMA
       POEZIEI  CONTEMPORANE
PROZA SCURTA  &  POEZIE
BIBLIOTECA  DE  PROZA 
       A  ORASULUI   BUCURESTI
DIVERSE  &  FOTO
CONTACT &  linkuri
BIOBIBLIOGRAFIE
pagina  PROZATORI DIN BUCURESTI a
 
FILIALEI  BUCURESTI  PROZA 
  
CITESTE
B I  B  L  I  O  T  E  C  A
CITESTE
CLUBUL DE  PROZA 
                                    BUCURESTI
Biblioteca de proza a orasului Bucuresti
prozatori români contemporani ; romancieri, autori de proza scurta, povestiri, nuvele, texte poetice în proza,
fragmente de roman ; biografii si fotografii ale unor scriitori bucuresteni din generatiile '60, '70, '80, '90, 2000
Biblioteca de proza © Aurel Maria Baros